Bijdragen aan de verbetering of het herstel van het gezinsproces en de onderlinge balans van gezinsleden, binnen gezinnen die te maken hebben met een ernstig of langdurig ziek kind, ten gevolge van een ongeval, chronische of levensbedreigende ziekte.


Mensen aan het woord


Een overweldigende week
Hoe beleven de gezinnen een gezinsweek. We vroegen het Nicole. Samen met haar gezin maakte ze in 2014 een gezinsweek mee. Ze vertelt wat het betekent voor haar gezin, haar relatie en zichzelf als moeder.

Wat is je eerste reactie na deze verwenweek?
Het is overweldigend. Het is gewoon fantastisch. Het is echt heel, heel, heel erg mooi. Ik zei gisteren al tegen de vrijwilligers “oh, morgen weer terug naar de realiteit.” Daar zie ik wel tegenop.

Welk gevoel kreeg je bij aankomst op maandag?
Het welkom dat je krijgt is heel warm. Je bent eigenlijk meteen familie. Dat hebben we als ouders ook tegen elkaar gezegd. Het is bijzonder hoe één je met elkaar bent. Je zit natuurlijk allemaal in een zelfde soort situatie. Je kunt heel veel delen. Dat maakt het mooi.

Je bent eigenlijk meteen familie. Het is bijzonder hoe één je met elkaar bent.

Hoe vond je de mammadag?
Je laat de kinderen met een gerust gevoel achter. Wetende dat er een kinderverpleegkundige op de locatie aanwezig is waar de kinderen zijn. Daardoor kun je het loslaten. Een dag die echt voor jezelf is. Dat is onbeschrijflijk.

Waar hebben jullie het als moeders over?
Hoe je zorgen eruit zien. Tijdens de mammadag gaat het nergens anders over. Dat deel je met elkaar. Ieder heeft een ander verhaal, maar het is wel allemaal herkenbaar. Je vindt begrip bij elkaar.

Wat betekent zo'n week voor je relatie?
Bij ons draait het leven 24 uur per dag om “het zieke kind”. Het is al moeilijk om de aandacht te verdelen tussen de zusjes. Dan moet je ook nog aandacht hebben voor elkaar. Je komt eigenlijk tijd te kort.

Hoe gaan jullie normaalgesproken op vakantie?
Als we al op vakantie gaan dan geeft het ons heel veel stress. Onze dochter heeft heel veel structuur nodig. Voordat zij gewend is, dan moet je alweer gaan. Het levert veel overprikkeling op voor haar. Dat maakt op vakantie gaan lastig. Hier was dat heel anders want er wordt veel uit handen genomen. Dus kom je tot jezelf. En dat is heel belangrijk. Dat hebben we deze week wel ervaren.


Heb je nieuwe inzichten opgedaan?
We hadden altijd het gevoel dat we met Floor niet uit eten konden gaan. De eerste avond dat we aan het diner zaten heeft ze een uur aan tafel gezeten. We verbaasden ons hoe ze dat volhield. Ze heeft het verbazingwekkend goed gedaan. Daar zagen we tegen op. Dat viel achteraf reuze mee. Ze heeft laten zien dat er voor haar ook momenten zijn dat ze gewoon zichzelf kan zijn.

Al die praktische dingen mag je loslaten, waardoor alles weer even ‘gewoon’ is. Het gaat niet alleen om dat ene kind, maar gewoon om het gezin.

Waaraan merk je dat?
De dag dat we naar het buitencentrum gingen klom ze, met een begeleider, op een touwladder in een boom. Toen stond ik met een kloppend hart beneden. Maar ze doet het gewoon. Ze laat ons nieuwe dingen zien. Bijvoorbeeld dat ze ook vertrouwen in een ander kan hebben.

Hoe was de persoonlijke ondersteuning van jullie vrijwilliger?
Vrijwilliger Phaedra is via ons bij Stichting Tante Lenie gekomen. Omdat Floor afhankelijk is van gebarentaal. Dat zij er is, heeft zijn uitwerking op ons. Dat is gewoon fantastisch. Een voorbeeld: Bij het ontbijt maakte ze Floor al duidelijk wat het programma was. Dat maakte dat ze beter kon functioneren in deze situatie. Het is zo belangrijk dat je zo'n vrijwilliger hebt. Die heb je nodig om zo'n geweldige week te kunnen hebben.

Wat betekent deze week voor jullie als gezin?
Je komt weer meer tot elkaar. Waar je thuis veel langs elkaar leeft, omdat je dingen moet afstemmen om de zorg goed te regelen, kom je hier weer tot elkaar. Al die praktische dingen mag je loslaten, waardoor alles weer even gewoon is. Het gaat niet alleen om dat ene kind, maar gewoon om het gezin.

Wat is voor jou het Tante Lenie gevoel?
Geweldig. Dat is niet onder woorden te brengen. Wat je allemaal meemaakt is gewoon geweldig. Ik hoop gewoon dat ze nog heel veel gezinnen zo'n fantastische week kan geven als ons.
Contact informatie

Stichting Tante Lenie

E: tantelenie@stichtingtantelenie.nl

Rabobank: NL64 RABO 0 18 74 37 629
K.v.K.: 09130039
Blijf op de hoogte via Facebook